This site is using cookies. · What are cookies? I accept

TENA library – broadens your knowledge

Knowledge on how to provide optimal care to residents and patients is essential. We support your work by gathering the latest research and literature, on continence care and personal hygiene.

Find out more

From our extensive knowledge base, you can easily access relevant studies and documents developed by professionals working with and for people with incontinence. The information is gathered from both TENA and public sources such as the International Continence Society (ICS)Wound Ostomy and Continence Nurses Society and Global Forum on Incontinence

International Continence Society (ICS)

The ICS is a registered charity with a global health focus which strives to improve the quality of life for people affected by urinary, bowel and pelvic floor disorders by advancing basic and clinical science through education, research, and advocacy.

Wound Ostomy and Continence Nurses Society

Wound Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN) is a professional, international nursing society of more than 5,000 health care professionals who are experts in the care of patients with wound, ostomy and incontinence.

Global Forum on Incontinence

The Global Forum on Incontinence (GFI) is a platform for education and debate around continence care. The aim is to improve the health and social care provisions for incontinence, giving patients and care givers a better quality of life. 

GFI demonstrate the impact of incontinence on the individual and their caregivers and on society as a whole. Continence care is approached from a holistic perspective. The ambition is to present and discuss both prevention, cure and care options and organization and management aspects.

GFI conferences are held every second year. 

Visit the website for Global Forum on Incontinence

The 7th GFI will take place in Rome 2017

The 7th GFI will have a special focus on the role that Key Performance Indicators (KPIs) can play to ensure the delivery of good quality outcomes in the way that incontinence is managed on a daily basis – at home, in the community and in institutional care settings.

Register to access the full page.

Please complete the form below to register an account to access all content.

This field can not be empty
Cannot contain numbers
This field can not be empty
Cannot contain numbers
E-mail address
This is not a valid email
E-mail address
This is not a valid email
E-mail addresses do not match
This field can not be empty
A weboldal szakmai részének megtekintése kizárólag gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára engedélyezett, melyhez regisztráció kitöltése kötelező. A regisztrációval az érintett személy kijelenti, hogy az ott megadott adatok a valóságnak megfelelnek és egyúttal kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat az SCA Hygiene Products Kft. kezelje. Az adatkezelés célja gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos információs anyagok ismertetése, valamint e-mail útján történő megküldése. Az SCA Hygiene Products Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem továbbítja és abba betekintést nem enged. Az adatszolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a közölt adatok kezelésének a megszüntetését kérje, melyet írásban eljuttathat az SCA Hygiene Products Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti címére vagy e-mail útján az inkoinfo.hu@sca.com e-mail címre. Az adatok kezelésére az SCA Hygiene Products Kft. addig jogosult, ameddig az adatkezelés fentebb megjelölt célja meg nem szűnik vagy az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmet írásban vagy e-mail útján el nem juttatják a fentebb megadott címek valamelyikére. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő minden egyéb kérdés tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
You need to confirm