This site is using cookies. · What are cookies? I accept

TENA library – research papers

Here you have access to research papers that will increase your knowledge and offer new insights in the field of continence care and personal hygiene.

Register to access the full page.

Please complete the form below to register an account to access all content.

This field can not be empty
Cannot contain numbers
This field can not be empty
Cannot contain numbers
E-mail address
This is not a valid email
E-mail address
This is not a valid email
E-mail addresses do not match
This field can not be empty
A weboldal szakmai részének megtekintése kizárólag gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára engedélyezett, melyhez regisztráció kitöltése kötelező. A regisztrációval az érintett személy kijelenti, hogy az ott megadott adatok a valóságnak megfelelnek és egyúttal kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat az SCA Hygiene Products Kft. kezelje. Az adatkezelés célja gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos információs anyagok ismertetése, valamint e-mail útján történő megküldése. Az SCA Hygiene Products Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem továbbítja és abba betekintést nem enged. Az adatszolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a közölt adatok kezelésének a megszüntetését kérje, melyet írásban eljuttathat az SCA Hygiene Products Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti címére vagy e-mail útján az inkoinfo.hu@sca.com e-mail címre. Az adatok kezelésére az SCA Hygiene Products Kft. addig jogosult, ameddig az adatkezelés fentebb megjelölt célja meg nem szűnik vagy az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmet írásban vagy e-mail útján el nem juttatják a fentebb megadott címek valamelyikére. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő minden egyéb kérdés tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
You need to confirm