This site is using cookies. · What are cookies? I accept
This field can not be empty
Cannot contain numbers
This field can not be empty
Cannot contain numbers
This field can not be empty
The element requires a value
This field can not be empty
This field can not be empty
E-mail address
This is not a valid email
E-mail address
This is not a valid email
E-mail addresses do not match
A weboldal szakmai részének megtekintése kizárólag gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek számára engedélyezett, melyhez regisztráció kitöltése kötelező. A regisztrációval az érintett személy kijelenti, hogy az ott megadott adatok a valóságnak megfelelnek és egyúttal kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat az SCA Hygiene Products Kft. kezelje. Az adatkezelés célja gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos információs anyagok ismertetése, valamint e-mail útján történő megküldése. Az SCA Hygiene Products Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyek részére nem továbbítja és abba betekintést nem enged. Az adatszolgáltatónak lehetősége van arra, hogy a közölt adatok kezelésének a megszüntetését kérje, melyet írásban eljuttathat az SCA Hygiene Products Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. szám alatti címére vagy e-mail útján az inkoinfo.hu@sca.com e-mail címre. Az adatok kezelésére az SCA Hygiene Products Kft. addig jogosult, ameddig az adatkezelés fentebb megjelölt célja meg nem szűnik vagy az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmet írásban vagy e-mail útján el nem juttatják a fentebb megadott címek valamelyikére. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő minden egyéb kérdés tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
You need to confirm